Problemer med at indsende klager og spørgsmål

Der er desværre problemer med at indsende klager og spørgsmål fra Chrome og Safari. benyt istedet Internet Explorer.

Indberetningen overgår til et nyt system, hvor der igen kan indberettes fra de mest gængse browsere.

Det nye system forventes klar den 25. august. 

Vent evt. med at indsende din henvendelse til den 25. august eller kontakt Forbrugerombudsmanden via mail.

Kvittering – din klage er registreret

Vi takker for din henvendelse.


De spamklager, som Forbrugerombudsmanden modtager, gennemgås løbende som led i tilsynet med overholdelse af reglerne i markedsføringslovens § 6.

Da Forbrugerombudsmanden ugentligt modtager hundredvis af klager over spam, vil du som udgangspunkt ikke modtage en bekræftelse på, at vi behandler din klage.

På baggrund af de modtagne klager retter vi løbende henvendelse til de erhvervsdrivende, der overtræder reglerne.

Ud fra en konkret vurdering tager Forbrugerombudsmanden stilling til, om der skal indgives politianmeldelse med henblik på at få den erhvervsdrivende idømt en bøde.

Af ressourcemæssige årsager er vi dog nødt til at prioritere sagerne, da vi ikke har mulighed for at påtale alle forhold.

Spam fra udlandet.

Det vil i praksis være vanskeligt for Forbrugerombudsmanden at bringe spam, der stammer fra udlandet, til ophør.

Såfremt e-mailene stammer fra en europæisk virksomhed, vil Forbrugerombudsmanden som følge af EU-reguleringen og det europæiske myndighedssamarbejde have bedre muligheder for at stoppe udsendelsen af spam.

Forbrugerombudsmanden deltager endvidere i et globalt myndighedssamarbejde om overtrædelser af markedsføringslovgivningen, og kendskab til spam fra andre lande samt spambekæmpelse i international sammenhæng giver Forbrugerombudsmanden et godt erfaringsmateriale i den fremadrettede indsats mod spam.


Med venlig hilsen

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrugerombudsmanden.dk