OM FORBRUG.DK

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag den offentlige forbrugerportal forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen   Carl Jacobsens Vej 35   2500 Valby   kfst@kfst.dk   EAN: 5798000018006